Održan sastanak u Ministarstvu nauke

Na inicijativu Sindikata nauke Srbije, 29.11.2022. godine, u Nemanjinoj 11, održan je sastanak predstavnika Sindikata nauke (dr Đurđica Jovović, predsednica, dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, dr Dragan Markušev, dr Aleksandar Knežević i dr Milan Ivanov) sa predstavnicima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (dr Jelena Begović, ministarka, dr Marina Soković, v.d. pomoćnika ministra, Marija Veličković, analitičar i Darinka Leković, šef kabineta ministra), na teme:

  1. Normativno regulisanje plata naučnih radnika u institutima i fakultetima u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama,
  2. Usklađivanje ugovora o radu istraživača na fakultetima sa Zakonom o radu i Programom institucionalnog finansiranja Ministarstva,
  3. Budžet za nauku za 2023.god.

U vezi prve teme, predstavnici Sindikata nauke su ponovili svoj predlog da se dosadašnje razlike u platama istraživača izazvane kategorijama ukinu, tako što će svi istraživači imati zagarantovanu istu osnovnu zaradu po zvanjima (donošenje koeficijenata po zvanjima), koja bi odgovarala zaradama u A1/T1 kategoriji.
Predstavnici Ministarstva, po ovom pitanju, nisu ponudili konkretna rešenja, ali su obećali da će od januara 2023.g., kada se formira tim Ministarstva, sistematski početi da se bave ovim problemima. Svi istraživači će u prvoj polovini sledeće godine dobijati plate po istom principu, samo uvećane za 12,5%.
U vezi ugovora o radu istraživača na fakultetima i nekim institutima, dr Aleksandar Knežević, prisutne je upoznao da veliki broj fakulteta ne poštuje Zakon o nauci i israživanjima i Program institucionalnog finansiranja. Nastavlja se i dalje praksa zaključivanja ugovora na godinu dana, odbijanje fakulteta da pokrenu postupak za izbor u viša zvanja, neisplaćivanja materijalnih troškova (DMT2) i čitav niz različitih oblika diskriminacije ove grupe istraživača, uz nepoštovanje Zakona o radu i Programa.
Ministarka je istakla da je to pitanje za nju prioritetno i da će ozbiljno pristupiti rešavanju tog problema.
Potvrđeno je, da je budžetom za nauku za 2023.god., predviđeno povećanje plata za sve zaposlene u NIO, a predsednica Sindikata nauke zamolila je da se direktorima instituta dostavi pravovremeni dopis kojim se naznačava da se povećanje plata odnosi na sve zaposlene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: