Pismo podrške

Pismo podrške zahtevima Sindikata nauke

Mi, dolepotpisani zaposleni na institutima, fakultetima i inovacionim centrima, pružamo punu podršku zahtevima Sindikata nauke za unapređenje položaja naučnih radnika u Srbiji. Podržavamo zahteve:

– Jednaka plata za jednak rad!
– Siguran posao za sve!

Činjenica da se naučnici u Srbiji i dalje finansiraju na osnovu evaluacije njihovog rada iz perioda od 2006. do 2010. godine, ne samo što oslikava potpunu nebrigu države prema rezultatima naučnika, već je i otvorena diskriminacija mladih naučnika. Pozivamo državu da hitno primeni svoje zakone i naučnicima obezbedi plate u skladu sa njihovim naučnim zvanjima.

Osnova rada u nauci je trajan rad i podržavamo zahteve Sindikata nauke da se svim zaposlenima – kako na institutima, tako i na fakultetima, kako doktorima nauka, tako i doktorandima – omogući trajno finansiranje i da se dosledno sprovede Zakon o radu i drugi zakonski akti, koji za ovakvu vrstu angažovanja nedvosmisleno predviđaju ugovore na neodređeno, odnosno na period trajanja zvanja, kao jedino adekvatne.

Ističemo da je naše uverenje da će ispunjenje ovih zahteva značiti ne samo bolji položaj svih, a posebno mladih istraživača u Srbiji, već i pretpostavke za bolji naučni rad – jer našu nauku ne čine zgrade i oprema, već pre svega ljudi koji u njoj rade.

Posebno naglašavamo da svi zahtevi Sindikata nauke u suštini znače primenu postojećih zakona Republike Srbije. U tom smislu, podržavamo zahtev Sindikata da se ispunjenju ovih zahteva pristupi bez odlaganja i da se ne odlažu zarad izbornih, stranačkih i sličnih dnevnopolitičkih pitanja.