Zaključci sa sednice Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije, 20. 10. 2022.

Na sednici Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije, održane u četvrtak, 20. oktobra 2022, razmatrane su posledice nezakonitog normativnog uređenja plata i radno-pravnih odnosa u institutima, na fakultetima i na inovacionim centrima. Nakon rasprave i datih predloga i sugestija, doneti su sledeći zaključci:

  1. Republički odbor Sindikata traži od nove Vlade i Ministarstva da hitno predlože rešenja za koeficijente osnovnih plata istraživača po zvanjima, koji bi se primenili od 1. januara 2023. godine. Ovaj predlog mora biti odvojen od eventualnog sistema nagrađivanja po osnovu stimulacije. Stav Sindikata ostaje da predlog koeficijenata za osnovnu platu po zvanjima mora da bude u nivou sadašnje plate A1/T1.
  2. Tražimo od svih NIO koje do sada nisu primenile Program institucionalnog finansirana i zaključili zakonite ugovore o radu sa svojim zaposlenima, da to pod hitno učine. Imajući u vidu da je ovo, pored određenog broja instituta, sistemski problem na fakultetima, posebno pozivamo sve dekane da poštuju i Zakon o radu i podzakonska akta Zakona o nauci. Pružamo punu podršku Pododboru Sindikata, koji okuplja istraživače na fakultetima, u njihovim zaključcima u nameri da iskoristite sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju, da se u ovim NIO zaključe ugovori o radu u skladu sa Zakonom i Programom institucionalnog finansiranja. Posebno pozivamo sve sindikate koji organizuju zaposlene na visokoškolskim ustanovama da pruže solidarnost našim članovima i svim istraživačima.
  3. Pozivamo sve članove Sindikata nauke Srbije koji žele da se angažuju na pitanju radnih prava i Fonda za nauku da se jave Sindikatu kako bismo formirali odgovarajuće radno telo koje bi sačinilo izveštaj i predloge za pravce delovanja za jednu od narednih sednicu RO. Naime, Republički odbor uviđa da je sve veći deo radnih obaveza istraživača vezan za projekte Fonda za nauku, kao i da postoje indicije da određeni aspekti načina na koji Fond radi ulaze u koliziju sa nivoom radnih prava zagarantovanih našim zakonima. (Svi zainteresovani mogu poslati mejl na dostojanstvenradunauci@gmail.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: