Saopštenje sa sednice Pododbora Sindikata nauke Srbije održane 3. oktobra 2022.

Prenosimo saopštenje za javnost sa sednice Pododbora Sindikata nauke Srbije koji okuplja istraživače na fakultetima, održane u Beogradu, 3. oktobra 2022.

Iako je od usvajanja Programa institucionalnog finansiranja prošlo više od sedam meseci i dalјe imamo situaciju da veliki broj istraživača koji rade na fakultetima nije zaklјučio nove ugovore o radu u skladu sa Programom. Ovim Programom je, u članu 11, jasno i nedvosmisleno propisano da ugovori o radu za istraživače na fakultetima moraju da budu u trajanju zvanja. I pored toga, dekani pojedinih fakulteta i dalјe odbijaju da sa zaposlenim istraživačima zaklјuče nove ugovore o radu.
Poručujemo da svi istraživači na fakultetima moraju da budu prepoznati kao ravnopravni deo naučne zajednice i da se ne sme dozvoliti diskriminacija po pitanju prava i obaveza zaposlenih. Ono što ne možemo da prihvatimo jeste da pojedini fakulteti i dalјe sprovode praksu tretiranja istraživača kao sezonskih radnika, sa ugovorima o radu koji su u suprotnosti sa propisima i normama kojima se uređuje oblast rada u Srbiji.
Zbog toga je Pododbor Sindikata nauke Srbije doneo odluku da pribegne korišćenju svih pravnih mehanizama koji su na raspolaganju kako bi se fakulteti kao poslodavci primorali da poštuju zakone i podzakonske akte kojima se uređuje oblast rada i pitanje statusa istraživača.
Dogovoreno je da se oformi poseban pravni tim i radno telo koje će koordinisati aktivnosti Pododbora u rešavanju problema implementacije Programa institucionalnog finansiranja.
Pozivamo dekane fakulteta da ne odlažu proces zaklјučivanja novih ugovora o radu već što hitnije počnu sa implementacijom Programa institucionalnog finansiranja.
Pozivamo Vladu Republike Srbiji i resorno Ministarstvo, da u skladu sa svojim ovlašćenjima obezbede zakonitost u radu i postupanju fakulteta prema zaposlenim istraživačima i spreče dalјe dezavuisanje odluka koje su donete na državnom nivou i koje moraju da budu obavezujuće za sve aktere u ovom procesu.
Pozivamo sve istraživače na fakultetima da se jave svojim poverenicima, odnosno direktno Sindikatu nauke Srbije i kampanji Za dostojanstven rad u nauci, kako bismo se zajedno izborili za elementarno pravo na ugovor o radu u skladu sa zakonom.

Pododbor Sindikata nauke Srbije

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: