Sindikat nauke Srbije traži hitan nastavak pregovora sa Kabinetom predsednice Vlade!

Prenosimo otvoreno pismo predsednici Vlade koje je Sindikat nauke Srbije uputio 21. septembra!

Poštovana,
Pišemo vam imajući u vidu vaše imenovanje za mandatarku nove Vlade Republike Srbije, za čije formiranje je pravni rok 90 dana od konstituisanja novog sastava Narodne skupštine, odnosno kraj oktobra meseca.
Kao što vam je poznato, u periodu od decembra 2021. do izbora održanih u aprilu ove godine, vaš kabinet preuzeo je ključnu ulogu u pregovorima sa Sindikatom nauke Srbije kada je u pitanju nesiguran položaj istraživača, a pre svega nezakonite razlike u platama između istraživača u istim zvanjima koji obavljaju iste poslove.
Ovi pregovori otvorili su kompleksne teme načina finansiranja istraživačkog rada, a kao jedan od ključnih prepreka u rešavanju pitanja nejednakih plata nametnula su se i budžetska ograničenja u tekućoj, 2022. godini. Nažalost, iako je Sindikat smatrao da za ovim nije bilo potrebe, vaš kabinet, kao i Vlada, jednostrano su prekinuli tok ovih pregovora nakon parlamentarnih izbora u aprilu ove godine.
Imajući u vidu da kompleksnost pregovora i problema koji su pred nama, a za koje je neophodno naći rešenje, u čemu se nadamo slažete, Sindikat nauke Srbije poziva vaš kabinet i vas lično da sa položaja trenutne predsednice Vlade u tehničkom mandatu, ali pre svega i mandatarke za buduću Vladu, koja nedvosmisleno uživa poverenje konstituisanog saziva Narodne skupštine, u najskorijem roku nastavite pregovore sa Sindikatom nauke Srbije o pitanju rešenja nezakonitih razlika u platama istraživača, do kojih je došlo zbog nespremnosti resornog ministarstva da ispunjava preuzete obaveze u smislu pravovremene ocene rada istraživača.
Iskustvo dosadašnjih pregovora nam govori da vaš kabinet u njima igra odlučujuću ulogu, te stoga ne vidimo nikakve razloge za njihovo dalje odlaganje. Smatramo da nastavak pregovora ne sme da čeka konstituisanje nove Vlade, upravo jer je reč kompleksnim pregovorima koji su takođe u vezi sa budžetom za narednu godinu, i da bi svako odlaganje njihovog nastavka ozbiljno ugrozilo bilo kakvu mogućnost da do dogovora dođemo u tekućoj godini. Sindikat nauke Srbije kao apsolutni imperativ vidi da se najkasnije sa 1. janurom 2023. godine započne sa novim sistemom finansiranja naučnoistraživačkog rada plata istraživala, čime bi se otklonile nezakonite odredbe koje dovode do nejednakih plata istraživača, bez ikakvog realnog osnova. Apsolutno smo sigurni da je i vama jasno da bilo kakvi ozbiljni progovori koji treba da budu ugrađeni u budžet za 2023, ne mogu i ne smeju da započnu u novembru mesecu.
Posebno ističemo da se, u situaciji ogromne inflacije, pitanje plata istraživača sve jasnije postavlja i kao socijalno pitanje, jer su čak i istraživači i višim zvanjima, a koji su nepravedno zadržani u najnižim, kaznenim platnim kategorijama, sada u situaciji da ne mogu da se izbore sa enormnim porastom troškova života i da obezbede elementarnu egzistenciju za sebe i svoje porodice.
U nadi da ćete shvatiti ozbiljnost situacije,

Sindikat nauke Srbije
Predsednica
dr Đurđica Jovović

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: