Nejednake plate – i Vlada na prinudnom odmoru!

Uprkos kontinuiranim ukazivanjima Sindikata nauke Srbije i kampanje Za dostojanstven rad u nauci na decenijsku diskriminaciju istraživača u pogledu nejednakih plata, kao i jasnim zakonskim odredbama da vlada u tehničkom mandatu može i mora da se bavi rešavanjem ovakvih problema, naše resorno ministarstvo, kao i celokupna Vlada, odučili su da prestanu da rade svoj posao i sebe proglase nenadležnim za probleme u nauci, te da nastave nezakonitu praksu isplaćivanja enormnih razlika u platama bez kakvog realnog osnova! Za razliku od radnika Fijata, koje poslodavac šalje na takozvani prinudni odmor, na kome primaju 60% plate, naši činovnici i Vladini službenici u svom neradnom tehničkom mandatu, međutim, primaju svoje pune dohotke, iako je predsednik očigledno i njih poslao na prinudni odmor!


Zbog svega navedenog, sindikat neće svoje proteste upućivati zaposlenima na odmoru, već ćemo sačekati da u institucije i Vladu dođu nameštenici koji će, nadamo se, biti zainteresovani da rade svoj posao!


U međuvremenu, kao što naši članovi i svi zaposleni u nauci dobro znaju, naše plate su i dalje van zakonskih okvira! Zato vas pozivamo da majsku platu, koju primamo ove nedelje, obeležimo online kampanjom – slikajte se sa vizualima koje prilažemo na ovoj stranici, a koje možete odštampati na a4 papiru – pošaljimo poruku funkcionerima koji se spremaju da dođu u naše ministarstvo da nećemo dozvoliti da se ovim problemom ne bave od svog prvog radnog dana!

Za dostojanstven rad u nauci!

Jednake plate za jednak rad!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: