PROTEST NAUČNIKA NA DAN NEJEDNAKIH PLATA

Utorak, 15. mart u 12h, ispred zgrade Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20.

Već više od deset godina svaki 15. u mesecu je Dan nejednakih plata za radnike i radnice u nauci. Uprkos masovnom protestu naučnika 28. februara i Pismu podrške zahtevima Sindikata nauke Srbije, koje je potpisalo preko dve hiljade zaposlenih u naučnoistraživačkim organizacijama, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja će, po svemu sudeći i ovog 15. u mesecu naučnicima isplatiti plate sa razlikama koje se u apsolutnim iznosima kreću preko 65 hiljada dinara, odnosno dostižu iznos čitave prosečne zarade!
I to bez ikakvog razloga – osim ako je našem Ministarstvu u 2022. godini i dalje osnovan razlog to šta ste radili pre 2010. godine!
Zato Sindikat nauke Srbije i kampanja Za dostojanstven rad u nauci poziva sve naučnike i zaposlene u naučnostraživačkim organizacijama da ovaj Dan nejednakih plata dođu na protest!
Okupljamo se ispred Ministarstva finansija, u Parku Kneza Miloša, u 12h, gde ćemo naš grafikon koji prikazuje razlike u platama u poređenju sa ratom za stambeni kredit predočiti u formi instalacije! Zatim idemo do našeg Ministarstva, na adresi Nemanjina 22-24, da ih podsetimo koji je datum i koja je godina!
Pozivamo sve koji i dalje primaju pate na osnovu kategorizacije iz 2011. godine da našim činovnicima u Ministarstvu na poklon donesu jedan novi, aktuelni kalendar, za tekuću 2022. godinu!
Za dostojanstven rad u nauci!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: