Šta znači Program institucionalnog finansiranja?

ZOOM / Otvorena vrata

U intenzivnim pregovorima koje je Sindikat vodio sa Vladom u nedelji pred Protest naučnika 28. februara, uspeli smo da se izborimo za hitno donošenje Programa institucionalnog finansiranja.
Ovaj akt, koji je stupio na snagu danom potpisivanja, odnosno 25. februara, jedan od neophodnih dokumenata predviđenih postojećim zakonom kako bi se garanovalo trajno, redovno finansiranje nauke. On bi takođe trebalo da obaveže institute, fakultete i inovacione centre na sklapanje novih ugovora o radu za sve mlade istraživače koji su radili na ugovorima od po godinu dana.
Na ovom sastanku govorićemo o tome šta usvajanje ovog dokumenta znači i šta je još pred nama kako bismo ostvarili pravo na siguran posao za sve naučnike, što je jedan od naših zahteva.
Razgovor će voditi Aleksandar Knežević, predsednik pododbora Sindikata za istraživače na fakultetima, koji je će biti tu da odgovori na sva vaša pitanja. Pozivamo sve mlade istraživače koje od ovog akta očekuju rešenje svog radno-pravnog statusa da nam se pridruže!
Za dostojanstven rad u nauci!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: