Saopštenje pred protest, 28. februara

Dan pred protest naučnika, koji će se održati u ponedeljak 28. februara, u 12h na Trgu Nikole Pašića, objavljujemo potpisnike Pisma podrške zahtevima Sindikata nauke Srbije, koji broje preko dve hiljade zaposlenih u naučno-istraživačkim organizacijama, fakultetima i inovacionim centrima!

Pokazali smo da smo, tamo gde je Sindikat najaktivniji, uključujući i dva instituta od nacionalnog značaja, uspeli da dođemo do većine zaposlenih, koji su odvojili vreme da se upoznaju sa zahtevima i stali solidarno sa svojim kolegama, koji su oštećeni zbog nepravednih razlika u platama ili koji nemaju sigurnost radnog mesta. Podržali su nas kako naučni savetnici najviše kategorije, tako i radnici u administraciji i tehničari!

Smatramo da je ovo još jedan dokaz da se naš protest tiče isključivo poštovanja radnih prava i zakona i da ujedinjuje sve zaposlene u nauci, koje god bile njihove stranačko-političke pozicije. U tom smislu, smatramo da bi uvođenje stranačko-političkih dimenzija u naš sutrašnji protest i u samu kampanju samo umanjilo našu snagu. Dinamika naših sindikalnih aktivnosti nije uslovljena niti stranačkom politikom, niti parlamentarnim izborima, već ponovnim odlaganjem sprovođenja postojećih zakona koji regulišu nauku u Srbiji, sa kojim smo se suočili tek pre nekoliko meseci, što je i bio okidač da pokrenemo kampanju Za dostojanstven rad u nauci. Zbog toga pozivamo sve da na sutrašnji protest dođu kao na protest za prava i dostojanstvo zaposlenih u nauci, za ostvarenje naših zahteva utemeljenih u zakonima o radu, a da svoja eventualna stranačka obeležja ostave po strani.

Pred protest smo dobili i dobre vesti – Ministarstvo je u petak 25. februara, donelo Program institucionalnog finansiranja, odnosno jedan od neophodnih dokumenata predviđen postojećim zakonom kako bi se garanovalo trajno, redovno finansiranje instituta i nauke uopšte. U intenzivnim pregovorima koje je Sindikat vodio sa Vladom tokom prethodne nedelje, uspeli smo da obezbedimo da se ovim dokumentom instituti, fakulteti i inovacioni centri obavežu na sklapanje novih ugovora o radu za sve mlade istraživače koji su radili na ugovorima od po godinu dana. Pozivamo sve mlade kolege ne samo da nam se pridruže sutra na ulicama, već i da se priključe Sindikatu ili našoj kampanji i da nam pomognu da se zajedno postaramo da se ovaj akt zaista sprovede na svim naučno-istraživačkim organizacijama, čime bi naš drugi zahtev – siguran posao za sve naučnike – bio u potpunosti ispunjen!

Napretka po pitanju prvog zahteva – jednake plate za jednak rad – nažalost nema. Vlada će, po svemu sudeći, i narednu platu u nauci isplatiti tako da će razlike u platama, i to bez ikakvog opravdanja, iznositi više od čitave minimalne zarade i kretati se sve do reda veličine prosečne zarade u Srbiji! Ovo je problem koji je i po svojim razmerama i po svom trajanju takav da ga nijedan sindikat koji se dosledno bori za prava svojih članova ne može ignorisati i mirno posmatrati.

Zbog toga smo sutra na ulici – i zbog toga pozivamo da nam se pridruže svi koji smatraju da su siguran posao i poštena plata neophodni za minimum dostojanstva!

Za dostojanstven rad u nauci!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: