Za dostojanstven rad naučnica!

Javna predaja Pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti na Dan žena, 8. marta 2022, Bulevar kralja Aleksandra 84, 12č.

Sindikat nauke Srbije i kampanja Za dostojanstven rad u nauci upućuju zvaničnu podršku koleginicama i kolegama koji se obraćaju Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog, kako se u tekstu pritužbe navodi, diskriminacije na osnovu visine prihoda. Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nastavlja sa decenijskim i sistematskim diskriminisanjem najvećeg broja istraživačica i istraživača zbog nasleđenih platnih razlika usled kategorizacije koja je sprovedena 2010. godine na osnovu do tada postignutih rezultata, a bez mogućnosti kasnijeg napredovanja. Procenjuje se da je na ovaj način oštećeno oko 80% istraživača (oko 10 000)

Pritužbu poverenici podnosimo simbolično, na 8. mart – Dan žena u 12h, jer želimo da naglasimo da su istraživačice u posebno nepovoljnom položaju. Starosna pravila, odnosno diskriminacija koju sprovodi MPNTR, nalažu da svi istraživači/ce koji uđu u nauku posle 30 godine života dobijaju platu po najnižoj, kažnjeničkoj kategoriji, a za neke programe uopšte ni ne mogu da konkurišu. Ovo posebno pogađa istraživačice, jer u Srbiji briga o porodici i dalje većinski pada na žene. Iako je prema Zakonu o radu još 2001. dozvoljeno i da muškarci uzmu roditeljsko odsustvo, podaci pokazuju da to čini tek svaki 196. otac. To znači da istraživačice koje zasnuju porodicu imaju veće šanse da završe u najnižoj platnoj kategoriji iz koje je za sada još uvek nemoguće napredovati.

Pored toga, iskustvo koje naučnice u Srbiji dele je to da njihove muške kolege brže napreduju i dolaze do položaja odlučivanja. Jednim delom je to i zbog predrasuda koje su još uvek prisutne u pojedinim oblastima da je nauka muški posao. Ovom akcijom naša kampanja priključuje se obeležavanju Dana žena i borbi za ravnopravni položaj, a posebno naporima sindikalnih organizacija kako u Srbij tako i širom sveta za radna prava žena.

Konalno, želimo da ovde navedemo i ciljeve pritužbe koje podnose naše koleginice i kolege:
1) da se utvrdi i javno iskaže da je jedina institucija u Srbiji odgovorna za decenijsku diskriminaciju istraživača – Ministarstvo,
2) da se javno iskaže da će moguće urušavanje kompletnog sistema nauke u Srbiji biti isključiva posledica nečinjenja Ministarstva,
3) da se raskrinkaju manipulacije kojima se Ministarstvo služi u cilju iznalaženja načina da ne obavlja svoj posao, odnosno, da sačeka da se problem diskriminacije istraživača reši sam od sebe, putem uvođenjem platnih razreda,
4) da Ministarstvo hitno ujednači prethodno kategorisane zarade po radnim mestima u nauci, za 2022. godinu, putem definisanja koeficijenata za osnovne zarade istraživača po radnim mestima, čime će i Instituti i Fakulteti u Srbiji prestati da krše Zakon o radu,
5) da Ministarstvo, kao jedino odgovorno za diskriminaciju istraživača u Srbiji, tokom 2022. i 2023. godine retroaktivno nadoknadi štetu nanetu istraživačima tokom 2020. i 2021. godine, uključujući i nadoknade za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Smaramo da je ova pritužba je sledeći korak ka ispravljanju nepravde nejednakih plata za jednak rad i pozivamo MPNTR da preuzme odgovornost, ali i neophodne mere kako bi se ova višedecenijska diskriminacija okončala u što kraćem roku. Pozivamo i medije da nam se priključe tokom predaje pritužbe, u 12č. ispred kancelarije Poverenice, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 84 u Beogradu, kada ćemo ujedno odgovarati i na sva pitanja u vezi sa ovom akcijom, ali i našom kampanjom. Naša borba će trajati sve dok se ne svi ispune uslovi za dostojanstven rad svih istraživačica i istraživača!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: