Protest naučnika!

Sindikat nauke Srbije je, na svojoj proširenoj sednici Republičkog odbora, održanoj 8. februara u Beogradu, u prostorijama sindikata, jednoglasno doneo odluku o zahtevima koje upućujemo Vladi Republike Srbije i nadležnom Ministarstvu, kao i o budućim aktivnostima.

Naši zahtevi su:

  • Jednaka plata za jednak rad! – hitno ukidanje razlika u platama istraživača u istim zvanjima, koji su posledica nasleđenih obrazaca iz prethodnog, projektnog modela finansiranja
  • Siguran posao za sve naučnike i istraživače! – garantovano trajno finansiranje svih zaposlenih i zaključivanje ugovora o radu na neodređeno, odnosno u trajanju zvanja

Sindikat nauke traži od Vlade hitno ispunjenje naših zahteva, koji u suštini predstavljaju samo primenu postojećih zakona kojima se reguliše rad.
U cilju ispunjenja naših zahteva i upoznavanja šire javnosti sa istim, Sindikat nauke Srbije poziva sve svoje članove, sve zaposlene u nauci, kao i celokupnu javnost na protest koji ćemo održati 28. februara u Beogradu.
Sindikat poziva sve naučne radnike, kao i širu javnost, da pruže podršku njegovim zahtevima, za bolji život naučnika i u interesu boljeg naučnoistraživačkog rada u Srbiji.

Za dostojanstven rad u nauci!